Invoering herziening kwalificatiestructuur

Home

Servicepunt IHKS

Dè plek voor mbo-scholen die op zoek zijn naar praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur.

HOE pakken we dat aan?
Handreikingen, servicedocumenten, veel gestelde vragen en praktische tips staan allemaal op deze site. Processen die voor verschillende organisatieniveaus van belang kunnen zijn vindt u in de Procesarchitectuur Herziening.

SECTOREN aan de slag
Daarnaast werken sectoren (bedrijfstakgroepen binnen de MBO Raad) aan de ontwikkeling van sectorale handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat u verder kan helpen. Neem eens een kijkje in het beschikbare materiaal!

Nieuws

11-10-2016
De datum 1 augustus 2016 is gepasseerd en alle mbo-scholen hebben de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) dat in april 2014 op initiatief van de MBO Raad is gestart, bouwt daarom ...

Bijeenkomsten

01 11
2016
Validering Examens MBO (kwartiermaker) organiseert regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten brengt kwartiermaker Eric Jongepier u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook is er volop mogelijkheid voor vragen.

Document

left

right

10-10-2016
Definitief: Spiekbrief van het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo over de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen.