Invoering herziening kwalificatiestructuur

Home

Servicepunt IHKS

Dè plek voor mbo-scholen die op zoek zijn naar praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur per 1 augustus 2016.

WAT verandert er?

  • Er zijn nu keuzedelen;
  • Kennis en vaardigheden zijn herkenbaar en duidelijk beschreven;
  • Kwalificatiedossiers worden gebundeld waar dat mogelijk is;
  • Kwalificatiedossiers bevatten minder kwalificaties;
  • Kwalificatiedossiers moeten transparanter en eenvoudiger zijn.

 

HOE pakken we dat aan?
Alle processen die voor de verschillende organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur vindt u in de digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening.

SECTOREN aan de slag
In diverse projecten werken sectoren aan de ontwikkeling van handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat u kan helpen bij de invoering van de herziening kwalificatiestructuur. Neem eens een kijkje in het beschikbare materiaal!

Nieuws

21-06-2016
Vanaf 23 juni kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport gezamenlijk bijdragen aan vergroten van kennis die nodig is voor de beroepen van morgen via www.BoKkennisbasis.nl.

Bijeenkomsten

01 07
2016
Op vrijdag 1 juli organiseren het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS een werkbijeenkomst. Tijdens deze werkbijeenkomst gaan constructeurs van mbo-examens aan de slag met het ontwikkelen van handreikingen voor keuzedelen.

Document

left

right

31-05-2016
Definitief: Een invuloefening voor de school, mogelijk in samenwerking of afstemming met de praktijkopleider, om keuzedelen in de praktijk uit te voeren.