Invoering herziening kwalificatiestructuur

Home

Servicepunt IHKS

Dè plek voor mbo-scholen die op zoek zijn naar praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur per 1 augustus 2016.

WAT verandert er?

  • Er zijn nu keuzedelen;
  • Kennis en vaardigheden zijn herkenbaar en duidelijk beschreven;
  • Kwalificatiedossiers worden gebundeld waar dat mogelijk is;
  • Kwalificatiedossiers bevatten minder kwalificaties;
  • Kwalificatiedossiers moeten transparanter en eenvoudiger zijn.

 

HOE pakken we dat aan?
Alle processen die voor de verschillende organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur vindt u in de digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening.

SECTOREN aan de slag
In diverse projecten werken sectoren aan de ontwikkeling van handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat u kan helpen bij de invoering van de herziening kwalificatiestructuur. Neem eens een kijkje in het beschikbare materiaal!

Nieuws

23-05-2016
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...

Bijeenkomsten

27 05
2016
Het webinar wordt gehouden op vrijdag 27 mei 2016 van 11:00-12:00 uur en heeft als onderwerp ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’.

Document

left

right

26-05-2016
Definitief: Deze notitie gaat in op vraagstukken rond de onderhoudsplicht en schetst verschillende scenario’s waarbinnen hieraan kan worden voldaan, ook met aandacht voor het perspectief van onderwijstijd.