Invoering herziening kwalificatiestructuur

AOC Raad

12-01-2016

AOC Raad

De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle 13 aoc's in Nederland die groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwasseneneducatie verzorgen op ruim 100 locaties. Voor de herziening van de kwalificatiestructuur in de groene sector werken bedrijfsleven en aoc-scholen samen aan wat er in de kwalificatiestructuur wordt opgenomen.

T: 0318 - 648900
E: info@aocraad.nl
W: www.aocraad.nl