Invoering herziening kwalificatiestructuur

Herziening MBO

12-01-2016

Herziening MBO

Herziening MBO voert namens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de regie over het proces van de herziening van de kwalificatiestructuur. Onder leiding van een onafhankelijk regisseur, aangesteld door de minister, werkt een regieteam samen met verschillende spelers in het veld (zoals de MBO Raad, SBB en saMBO-ICT).
Op www.herzieningmbo.nl publiceren zij hier toegankelijk, kort en bondig over. Ook bij specifieke vragen over de status of interpretatie van wetgeving bent u bij hen aan het juiste adres.