Invoering herziening kwalificatiestructuur

SBB

12-01-2016

SBB

De Kenniscentra ontwikkelen de kwalificatiedossiers, waarna de Toetsingskamer van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deze beoordeelt en de door OCW goedgekeurde dossiers publiceert. Naast de goedgekeurde kwalificatiedossiers, worden ook keuzedelen en crebo-lijsten gepubliceerd op www.s-bb.nl. U kunt ook bij hen terecht met vragen over specifieke dossiers en het aanvragen en koppelen van keuzedelen.

T: 088 - 338 00 00
E: via een contactformulier
W: www.s-bb.nl