Invoering herziening kwalificatiestructuur

Servicepunt Examinering MBO

12-01-2016

Servicepunt Examinering MBO

Op de website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.