Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedelen

Keuzedelen

  • Hans-Jan Rijbering
Naast de kwalificatie volgt de student keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend en dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding.

Eerstkomende bijeenkomsten bij dit thema

23 11
2017
De Dag van het mbo: MBO City en Ambassadeursgala

Recente nieuwsberichten bij dit thema

06-10-2017De rapportage van de tweede monitor keuzedelen is uitgebracht door HerzieningMbo.
13-09-2017Voorstel uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
11-07-2017Nieuwe reeks keuzedelen voor vaststelling naar de minister

Tips bij dit thema

Tips vanSBB
22-09-2017
Een handzaam overzicht om te kijken welke nieuwe keuzedelen en koppelingen zijn aangevraagd. Met optie om te filteren!
Tips vanHerzieningMBO
18-04-2017
Bekijk de goede voorbeelden uit de praktijk waar de kaders vanuit de herziening zichtbaar concreet worden.
Tips vanROC van Twente, ROC TOP, Herziening MBO, JOB, Cbon
15-08-2016
Hier staan enkele voorbeelden van communicatie-uitingen die mbo-scholen toepassen om hun docenten en/of studenten te informeren over de komende herziening.