Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekeneisen

Taal en rekeneisen

Mbo-scholen zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest generieke taal- en rekeneisen een goede plek te geven binnen het beroepsgerichte onderwijs.

Eerstkomende bijeenkomsten bij dit thema

30 06
2017
Regiobijeenkomst Zwolle (AOC De Groene Welle)

Recente nieuwsberichten bij dit thema

08-06-2017Nieuwe keuzedelen Engels
13-03-2017Met de doorstart van het Servicepunt IHKS tot aan zomer 2017 is er op 7 maart weer een ambassadeursbijeenkomst geweest.
13-03-2017Ondanks dat het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief van mbo 2-opleidingen, door met name technologische ontwikkelingen, onder druk staat is het perspectief landelijk gezien voldoende tot goed.

Tips bij dit thema

Tips vanBVMBO
02-09-2016
Het leek ons ook goed om met een forse delegatie naar de ALM van dit jaar te gaan, in Dublin. Echter: hoe selecteer je daar docenten voor? En zo kwamen we op het idee van de wedstrijd.’
Tips vanServicepunt IHKS
22-05-2016
Maar heeft het invoeren van de verplichte rekentoets geleid tot betere resultaten bij de leerlingen? En heeft de forse financiële investering wel dat opgeleverd, wat ervan verwacht mocht worden?
Tips vanHerziening MBO
15-01-2015
In de regelgeving is op dit moment al geregeld dat studenten binnen hun kwalificatie examen kunnen doen in Nederlandse taal en rekenen op een hoger niveau dan het referentieniveau dat voor de beroepsopleiding geldt.